הרשמה לפורומים והשתתפות בסקרים

הרשמו חינם וקבלו את מגזין היופי של iCosmetics,
טיפים וחדשות מעולם הקוסמטיקה והאיפור. השתתפו בבדיקות מוצרי קוסמטיקה חדשים וקבלו מוצרי קוסמטיקה חינם של החברות המובילות.
בשיתוף עם המכון לחקר העור (ISR)

תנאי שימוש

icosmetics - פורטל קוסמטיקה יופי ומודעות, תנאי שימוש באתר ובחומר הכלול בו.

כללי
ברוכים הבאים לicosmetics  פורטל קוסמטיקה יופי ומודעות - (להלן: "icosmetics ") - www.icosmetics.co.il (להלן: "האתר").

האתר מהווה פורטל ייחודי, המציע לגולשי האינטרנט מידע ושירותים בנושא קוסמטיקה טיפוח ויופי (להלן "השירותים"). השירותים המוצעים באתר כפופים לאמור בתנאי השימוש (להלן "תנאי השימוש").

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

השימוש בחלק מהאתר מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.

תנאי השימוש מצויים באתר ופתוחים לעיון מבקרי האתר והנם חובה לעיון והסכמה ע"י גולשים המעוניינים לצטרף ולהינות משירותי האתר המלאים.

icosmetics רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת.


למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו מהווה הסכמת המבקר לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המבקר כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען מבקריו והם מתייחסים לכל האתר על כל המדורים והמידע המצוי בו. למען הסר ספק, תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר היו קישוריות (links ) לאתרים אלה.

אחריות:
icosmetics אינה אחראית למידע/תוכן/ נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר או בכל מכשיר קצה כלשהו בו מופיעים תכני האתר. icosmetics אינה אחראית למידע המצוי באתר זה (מודגש כי חלק מהתוכן מגיע מגורמים שלישים ובאחריותם) ובאיזה מהאתרים המקושרים מהאתר באמצעות קישוריות. Icosmetics משמשת כשופר, תוך שימוש בשיקול דעת מירבי, לגבי התוכן המסופק לה מגורמים שלישיים אך בפרוש מסירה אחריות מתוכן או אמיתות התוכן המפורסם.

התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עיצה/חוות דעת מקצועית.

כמו כן, האתר לא יהיה אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות. (המלצות גולשים, פורמים ואחרים) לאתר אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים במדורים מסוג זה והוא אינו עומד מאחורי הדברים. התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות במדורים השונים יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן האתר אינו יכול להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן. לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו והאתר לא יישא בכל אחריות.
האתר שומר לעצמו את הזכות-אך לא מתחייב- למחוק תכנים על פי שיקולו הבלעדי.

האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרס. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין הגולש לבין המפרסם, ולא תשא בכל אחריות לתוצאות העשויות להגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.


תוכן האתר:
האתר מתמחה בקוסמטיקה טיפוח ויופי ומכיל מידע רב המובא לנוחיות המבקרים במספר ערוצי מידע כגון: כתבות תוכן, פורומים, אינדקס בעלי מקצוע, פרסומים, קישורים, שירותים שונים ועוד. התוכן המקובץ באתר ובערוצים מובא ומסופק לאתר ע"י נותני השירותים בפועל, עובדי האתר, כתבים חיצוניים ומכתבים שמתקבלים במערכת האתר.

מטרת התכנים לתת למבקרים באתר מידע מדויק ועכשווי בנושאים הנ"ל. עם זאת אין באפשרות icosmetics לבחון ולאמת את כל המידע/תכנים המצויים ו/או המתקבלים באתר ע"י גורמים חיצוניים.

icosmetics אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות או לנותני השירותים המפורסמים באתר. icosmetics אינה אחראית בשום מקרה ואופן לאינדקס המצוי באתר, איכות בעלי המקצוע המפורסמים, והקישורים היוצאים החוצה מהפורטל.

icosmetics תעשה ככל שניתן סינון על מנת שהקישורים יפנו לאתרים בתחום העניין של האתר. עם זאת, icosmetics אינה אחראית לשינויים שייעשו באתרים המקושרים או לאתרים שהמידע בהם אינו הולם או פוגע במי מהמבקרים.

אם תופנה תשומת לב icosmetics לכך שמידע או תוכן המצוי באתר או באתר המקושר לאתר אינו הולם או פוגע ברגשות מי מהמבקרים, תבדוק icosmetics את התלונה ובמידת הצורך תעשה icosmetics את כל שביכולתה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או למנוע את הפגיעה.

יודגש, סדר האתרים המופיעים באינדקס הקישורים באתר אינו מעיד על טיבם, על חשיבותם או על קשר בינם לבין icosmetics . כמו כן, icosmetics אינה אחראית לכך שאתרים אלה פעילים, לתוכנם או למהותם, אולם icosmetics תעשה כל שביכולתה שההפניה לאתרים ותיאורם יהיו מדויקים ככל האפשר.

icosmetics לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים המקושרים, שאליהם הגיע מבקר באתר באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר ובפרט באמצעות מנוע החיפוש ואינדקס הקישורים.

זכויות  יוצרים
כל התכנים המופיעים באתר כפופים לזכויות קניין רוחני , לרבות פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או זכויות יוצרים של icosmetics ו/או ספקיה .

התכנים, לרבות טקסט , גרפיקה וכל חומר אחר הנמצא באתר ו/או בפרסומות או בדואר אלקטרוני, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י החברה או ספקיה (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרים. אתה רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ , או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם , פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור .

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. אסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע , לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר .

הגנת הפרטיות:
ייתכן שהמבקרים יידרשו למלא את פרטיהם האישים, כגון שמם או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם במטרה ליהנות מחלק מהשירותים באתר בו ידרשו לתת פרטים נוספים. icosmetics מתחייבת לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותר בחוק.

icosmetics מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד icosmetics , תחשוף icosmetics את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.

icosmetics תהיה רשאית מדי פעם לשלוח למבקרים שמסרו את כתובתם האלקטרונית מידע פרסומי, וזאת מבלי לחשוף את פרטי המבקרים לגוף המפרסם.

פרסומות:
icosmetics לא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת המתפרסמות באתר. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה במידה שתיעשה עיסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עיסקה זו תהיה בין הצדדים לעיסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של icosmetics .


שינויים באתר והפסקת השירות:
icosmetics רשאית לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו. icosmetics רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

icosmetics רשאית לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת.

קהילת icosmetics :
באתר מופעלת תוכנית "קהילת icosmetics " שתהיה זמינה למבקרים שבחרו להרשם. לאחר מסירת הפרטים יקבל כל מבקר שם משתמש וסיסמה. ההצטרפות איננה מותנת בהתחייבות כלשהי או בתשלום.

ההטבות שיינתנו לחברי קהילת icosmetics הן באחריות ובשיקול דעתה הבלעדי של icosmetics והן ישתנו מעת לעת בהתאם להחלטת icosmetics .
דין ומקום שיפוט:
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.